ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧНУ GENERATION NEXT ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Изтеглете заявлението за кандидатстване от бутона отдолу и го подайте на director@generationnext.school или лично на хартиен носител в училището.

466060-PFXRI2-525

Планирайте среща с нас!

Close Menu