2019/2020

ТАКСИ НА ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ GENERATION NEXT

Такса за обучение

     

Образователен етап


Депозит
Ежемесечни вноскиДвукратно плащанеЕднократно плащане
10 вноски по2 вноски по1 вноска по
Подготвителна група1 000, 00 €500, 00 €2 400, 00 €4 600, 00 €
Начален етап (1-4 клас)1 000, 00 €500, 00 €2 400, 00 €4 600, 00 €

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за учебна година, която включва 10 месеца и е с работно време от 8:00 до 16:00 ч.

Отстъпки от годишната такса – за всяко следващо дете 5%.

Депозит

Депозитът се заплаща се в три дневен срок след подписване на договора. При еднократно плащане на годишната такса, депозит не се дължи като се  приспада при заплащане на таксата.

Депозит не се дължи при преподписване на договор за следваща учебна година.

Удължено време в училище от 16:00 до 18:00 ч.

При желание за ползване на удължено време в училище от 16:00 до 18:00 ч. се заплаща годишна такса от 950 евро. В случай, че детето ще посещава извънкласни платени занимания  два или повече вида, то тази такса не се дължи. В случай, на закъснение при взимане на детето/децата ви, моля да информирате училището по телефона. Закъснения повече от 10 минути след договореното време се заплащат с допълнителна такса от 10 евро. Заплаща се след като изтече месеца или тримесечието, за който/което се отнасят закъсненията в 5 дневен срок след получаване на проформа фактура.

Закъснения

В случай, на закъснение при взимане на детето/децата ви, моля да информирате училището по телефона. Закъснения повече от 10 минути след договореното време се заплащат с допълнителна такса от 10 евро. Заплаща се след като изтече месеца или тримесечието, за който/което се отнасят закъснениета в 5 дневен срок след получаване на проформа фактура.  

Срокове за плащане на такса обучение

При заплащане на еднократна годишна такса или първа вноска – по договаряне. При заплащане на еднократна годишна такса за цялата година, депозитът се приспада от сумата на таксата.

При заплащане таксата на две вноски, втората се изплаща в срок до 15.12.2020 г.

При ежемесечни плащания, таксата се заплаща до 5-то число за текущия месец.

Такса за храна

    

Образователен етап

Трикратно плащанеДвукратно плащанеЕднократно плащане
3 вноски по2 вноски по1 вноска по
Подготвителна група240, 00 лв.350, 00 лв.650, 00 лв.
Начален етап (1-4 клас)480, 00 лв.700, 00 лв.1 300, 00 лв.

При заплащане еднократно, следва плащането да бъде извършено до 01.09.2019 г.

При заплащане двукратно, следва плащанията да бъдат извършени:

  • Първо плащане до 01.09.2019 г.
  • Второ плащане до 01.12.2019 г.

При заплащане трикратно, следва плащанията да бъдат извършени:

  • Първо плащане до 01.09.2019 г.
  • Второ плащане до 01.12.2019 г.
  • Трето плащане до 01.03.2019 г.

Таксите за храна включват:

  • За подготвителна група четири хранения: закуска, втора закуска от плод, обяд и следобедна закуска;
  • За 1-4 клас три хранения: закуска плод, обяд и следобедна закуска.

Извънкласни занимания

Извънкласните занимания се избират през месец септември и започват от месец октомври. Извънкласните занимания могат да бъдат заплащани на една или две вноски, съответно за първи и втори учебен срок. При желание от страна на родителя за смяна на извънкласните занимания за втория учебен срок, се договаря допълнително при възможност.

466060-PFXRI2-525

Планирайте среща с нас!

Close Menu