Методологии и подход

Методологии и подход

В GENERATION NEXT SCHOOL използваме микс от методологии, които включват Монтесори подход и философия, Проектно базирано обучение (PBL project based learning), STEАM (science, technology, engineering, art, math), сугестопедичен подход.

Съобразяваме се и следваме програмата на MОН, като разширяваме и обогатяваме заложените теми. Стремим се поднесената информацията да бъде обвързана с предишни знания, като залагаме на междупредметните връзки.

За новата учебна 2019-2020 година PBL обучението  ще се развива на база 5 основни проекта подкрепяни от корпоративни международни компании и НПО.

Работата по тези проекти ще подпомогне и насърчи умения за поставяне на цели, работа в екип, довършване на започнатото до край, презентационни умения.

Процесът на разработване на планираните проекти ще се реализира посредством STEM-уроци.  По този начин децата ще имат възможността да се решават реални казуси, използвайки научни похвати, надграждайки собствените си знания и използвайки натрупаните.

По пътя до достигане на крайната цел, на всеки етап от проекта учениците ще подготвят в различни екипи поредица  презентации, които ще представят  пред съучениците и родителите си. В процеса на работа, учениците ще имат възможност да посетят производствени фабрики, финансови компании, иновативни компании, научни организации.

Английски език

Като двуезично училище, английският език е широко застъпен в учебната програма на Generation Next. Освен задължителните часове от учебната програма, на английски език се преподават предметите по история, биология, физкултура и спорт. Монтесори заниманията се провеждат изцяло на английски език.

МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Два пъти седмично се провеждат допълнителни часове по български език и математика, които се водят от висококвалифицирани преподаватели по математика и български език и литература. Наличието на тези допълнителни часове способства за затвърждаването и надграждането на материала преподаден в редовните часове.

НАУКА

По време на научните класове се правят експерименти, които разкриват и потвърждават теории или отхвърлят направени становища.  Водещ на тези часове е нашият учител Явор Денчев – магистър по микробилогия (Университет Виктория, Канада), учител с дългогодишен опит както в България, така и в Канада, създател на известния клуб Детски Научен Клас  https://dnklab.eu/

Докосвайки се до света на науката, децата съумяват да съчетаят усвоения материал и да направят връзката между различните области на знание математика, биология, география, история, изкуство, музика.

ПРОГРАМИРАНЕ

Училището разполага с оборудвана класна стая с интерактивна дъска и лаптопи, където се провеждат часовете по компютърно обучение по Програмата на DigitalKidZ® STEАM Клуб http://digitalkidz.eu/club, Тя развива емоционалната интелигентност, критическо мислене, дигитална и медийна грамотност у децата.

ЗДРАВЕ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Професионалисти от спортен клуб 2sport4life водят заниманията по физическа култура и спорт. 2sport4life  е една от най-бързо развиващите се спортни организации за индивидуални и групови тренировки на деца  https://2sport4life.com/page/za-nas . Разполагаме с мини футболно игрище покрито със специална ударопоглъщаща настилка, баскетболно игрище, тенис маса, зала за айкидо и танци. Учениците получават целенасочени физически натоварвания с цел укрепване на всички мускулни групи, което става по забавен, игрови начин. Предвидили сме създаване на клубове по футбол, тенис на маса и баскетбол.

ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ

Transparent Classroom е дигитална платформа, която използваме за даване на обратна връзка на родителите.Тя осигурява съхранение на данни, спомага за планирането и управлението на учебния процес. От нея родителите могат да добият представа какъв е покритият материал и в каква степен той е усвоен. 

466060-PFXRI2-525.png

Планирайте среща с нас!

Close Menu