“ Дайте възможност за разгръщане на потенциала на детето, за да го превърнете в част от света.”

М. Монтесори

Мисия и цели

Нашата мисия

Нашата задача е да осигурим оптимално интелектуално, физическо и емоционално развитие на всяко дете, прилагайки комбинация от образователни методологии във внимателно подготвена хармонична среда, която насърчава работата, самодисциплината и любовта към ученето през целия живот.

Нашите цели

Учебната програма е базирана на целите, които сме си поставили:

  • Създаване и поддържане на общност между деца, родители, учители. Изграждане на устойчиво партньорство с родителите в интерес на качественото образованието на нашите деца.
  • Следване на индивидуалните особености на всяко дете, оказвайки подкрепа при идентифицирането и усъвършенстването на специфични умения.
  • Посаждане на семенцата на знанието, които да активират любопитство и да насърчат изследователска природа на всяко дете.
  • Да помогнем на всяко дете да установи вътрешен ред и умение за концентрация.
  • Да покажем на детето, че е част от един голям организъм наречен планета Земя, на която всеки има своето място, роля и значение и да му покажем, че този организъм е в неговите ръце, а отговорността да го опазим е на всички нас.
Planirane-na-sreshta-Next-Generation

Планирайте среща с нас!

Close Menu