Ценности

Нашите преподаватели са педагози с оригинален и индивидуален подход, с богат опит в работата с деца и подчертана грижа към всяко дете. В центъра работят Монтесори предучилищни и специални педагози.

Особено значение се отдава на хигиената и режима в детския център, както и на спазването на правилата от всички – деца, родители и учители.

Водени сме не само от философията на д-р Мария Монтесори, която е в основата на учебния процес, но и от вътрешното убеждение, че към всяко дете трябва да се подхожда с уважение, доверие и внимание.

Методът Монтесори е в основата на преподаването в ДЦ Лозен. Допълнителните занимания по изкуство и наука благоприятстват учебния процес в посока развиване на чувство за естетика, креативност, сръчност, логическо мислене.

Класната стая е оборудвана с всички необходими обучителни материали, разпределени в основните зони, следващи развитието на детето – практически живот, сензорика, език, математика, познания за човека и света и изкуство.

В ДЦ Лозен фокусът е върху всяко отделно дете. Потребностите на децата са от основно значение за учителите, които са наясно, че само удовлетворявайки специфичните нужди на децата, могат да постигнат желаните резултати от обучението.

Към всяко дете се подхожда индивидуално, като се взема предвид неговата възраст, интереси, период на развитие и лични способности. С децата се работи съгласно утвърдена методика с над 100-годишна история.

Учителят на едно дете може да помага да събира четирицифрени числа с помощта на златните мъниста, с друго да разглеждат енциклопедия и да коментират агрегатните състояния, а с трето да изработват от пластелин модел на планетата Земя.

Към всяко дете се подхожда индивидуално, като се взема предвид неговата възраст, интереси, период на развитие и лични способности. С децата се работи съгласно утвърдена методика с над 100-годишна история.

За детското любопитство няма граници, затова и учителите ни са гъвкави и находчиви в търсенето на начин за предаване на знания. Понякога това може да стане чрез изкуството, друг път чрез научен експеримент.

Методът Монтесори е подходящ за всички деца – такива със специфични потребности, с ограничени възможности или за подчертано надарени. Индивидуалният подход от страна на учителя гарантира, че всяко дете учи и се развива със своето темпо, без принуда и без стрес – единствено и само следвайки интереса си към дадена област на познанието.

И въпреки че на пръв поглед фокусът на метода изглежда насочен към придобиване на академични познания, всъщност в основата си той цели изграждането на самостоятелни, мислещи, отговорни, дисциплинирани и грижовни деца, които един ден израстват и  се превръщат в уравновесени и уверени в себе си възрастни. Всички материали в класната стая имат за цел да вдъхнат в детето увереност, че може да се справи само с предизвикателствата и да изпита удовлетвореност от труда си и постиженията си.

Играта е важна част от деня на децата и ние отдаваме голямо значение на присъствието ѝ в ежедневието им. Всеки ден, независимо от климатичните условия, децата са навън за поне 2 часа, а при хубаво време и повече. Дворът е нашият природен учебник и от него децата ни учат също така добре, както от заниманията в класната стая. Чистият въздух, тичането, социализацията, груповите игри и нестандартните проекти, при които израстват странни конструкции в двора, са също толкова важни, колкото ежедневното ни кръгче (време за споделяне), на което учим за възникването на вселената, измирането на динозаврите и еволюцията на човека.

Виж как протича един ден при нас

466060-PFXRI2-525
Planirane-na-sreshta-Next-Generation

Планирайте среща с нас!

Close Menu