2019/2020

АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ НА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР GENERATION NEXT

Такса за обучение и храна

   
Ежемесечни абонаментни таксиДвукратно плащане на абонаментни таксиЕднократно плащане на абонаментни такси
11 вноски по2 вноски по1 вноска по
500, 00 €2 640, 00 €5 060, 00 €

Такса за записване

Такса за записване 500 € – приспада се от първата вноска или месечна такса. Плаща се при подписване на договора в тридневен срок.

Абонаментните такси са обявени в eвро. Отнасят се за периода 16.09.2019 – 31.07.2020 година.

Отстъпки

Отстъпки от абонаментните такси – за всяко следващо дете 5%.

Работно време на Детски център - понеделник до петък - 8:00 до 18:00 ч.

При закъснения на родител повече от 10 минути след договореното време, се начислява допълнителна такса от 10 евро на час.

Еднократно плащане и плащане на първа вноска – в срок по договаряне.

Двукратно плащане – втората  се плаща в срок до 15.12.2020 г.

При ежемесечни плащания, таксата се заплаща до 5-то число за текущия месец. При неплащане до 10-то число, детето може да не бъде прието в ДЦ.

При новопостъпили през годината – в срок до три дни след подписване на договор.

Клубни дейности

Клубните дейности се избират през месец септември и започват от месец октомври. Клубните дейности могат да бъдат заплащани на една или две вноски, съответно за първо и второ полугодие. При желание от страна на родителя за смяна на клубните дейности, това може да става през месец по договаряне и при възможност.

466060-PFXRI2-525

Планирайте среща с нас!

Close Menu